admin

Yüksel Paketleme Makinaları

Türk Malı, Yerli Malı ve Yerli Üretim

Esasen üç kavram da ürün odaklı ve menşe bakımından durum tespiti yapıyorlar. Ancak kavramlar, kronolojik olarak belli ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıktı ve Türkiye’nin ulusal sanayisinin rekabet gücü açısından önem arz etmeye devam ediyorlar. Yine de bu kavramların zaman içerisinde birlikte değerlendirildiği ve entegre edildiği bir yaklaşımın ortaya konması faydalı olacaktır. TÜRK MALI BELGESİ Gümrük Yönetmeliği’nin […]
Devamı
Yüksel Paketleme Makinaları

Makine Üretimi Sorunları

Çağımızın üretimi, sahadaki fiziksel ve kimyasal verilerin ölçülmesi, verilerin ana sistemlere aktarılması, üretim süreçlerini sürekli iyileştirilmesi ve geliştirilmesi esasına dayanıyor. Süreçlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi makine ve sistemlerin işleyişine sıkı sıkıya bağımlıdır. Bu açıdan baktığımızda, akıllı saha sensörleri, teşhis edilen verilerin hatalar oluşmadan sistemin uyarılması, önleyici kestirimler, önleyici bakım-onarım ve süreçlerin hatasız işlemesinin güven altına alınması […]
Devamı
Yüksel Paketleme Makinaları

Çağımızda Endüstriyel Akıl

Akıllı makineler, yapay zekâ ve her şeyin birbiriyle etkileşimde olduğu akıllı sistemler… Bizi ilgilendiren ise sahanın aklı, endüstriyel akıl yani temelinde rasyonalizm ve pozitivizm yatan akıl türü. Doğallığında uçmayan, sıçramayan bilimin ışığında bir süreç olarak gelişen akıl. Türkiye’nin endüstriyel alanda önemli sorunlarına yanıt ararken de aslında bize gerekli olan “endüstriyel akıl” ve onun bugünkü türevleridir. […]
Devamı
Yüksel Paketleme Makinaları

Endüstri 4.0’ı Anlamak

Bilindiği üzere, 2008’de karşılaştığımız ve özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyamızı derinden sarsan küresel ekonomik kriz, çalışma hayatımızı tamamen etkileyecek, daha sonra Endüstri 4.0 (Dijital Dönüşüm) olarak adlandırılacak devriminin temelini attı. Başta Almanya ve ABD gibi işçiliğin daha yüksek olduğu gelişmiş ülkelerde küresel krizin etkisiyle işçiliğin en aza/ en elverişliye indirilmesi için çalışmalar yapılmaya […]
Devamı

Ambalajlamanın Teknik Zorluğu

Sürdürülebilir Ambalajlamanın Teknik Zorluğu 2030 yılına kadar AB içindeki tüm plastik ambalajların geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir olması gerekecek. Bu; kâğıt bazlı malzemelerin sıklıkla kullanıldığı birincil ve ikincil ambalajlar için her tür ambalajı ilgilendirecek. Eğilim açık şekilde ortada ve geri dönüşü yok. Plastik kirliliği açısından tüketicinin çevre ve sürdürülebilirlik endişeleri ve döngüsel ekonomi ilkeleri bilincinin […]
Devamı
Yüksel Makina

Ürün Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli

Güç aktarım ürünleri seçerken nelere dikkat edilmeli? Güç aktarım ürünleri seçerken; ürünün dayanıklı olması, fiyat aralığı ve marka bilinirliliği gibi hususlar önem arz ediyor. Fiyat elbette karar alırken etkili bir konu; ancak tercih yaparken üretim hattının ihtiyacı doğru tespit edilmeli. Fiyat ve kalite endeksinden şaşmamalı. Güç aktarım ürünleri üretim süreçlerinde oldukça önem taşıyor. Kendi içinde […]
Devamı