yerli üretim

Yüksel Paketleme Makinaları

Türk Malı, Yerli Malı ve Yerli Üretim

Esasen üç kavram da ürün odaklı ve menşe bakımından durum tespiti yapıyorlar. Ancak kavramlar, kronolojik olarak belli ihtiyaçlar doğrultusunda ortaya çıktı ve Türkiye’nin ulusal sanayisinin rekabet gücü açısından önem arz etmeye devam ediyorlar. Yine de bu kavramların zaman içerisinde birlikte değerlendirildiği ve entegre edildiği bir yaklaşımın ortaya konması faydalı olacaktır. TÜRK MALI BELGESİ Gümrük Yönetmeliği’nin […]
Devamı